Posted by Olle Calles | Projekt Ål i Ätran

Jonas, Sven-Göran och Britt-Marie är snart färdiga med fällan i Forsa. Bara sumpen som återstår innan vi får se vad som produceras i Åsunden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *