Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Ål i Ätran

Nu är Ålkistan (wolftrap) klar och vi satte i gång den under dagen idag. Börje som sköter luckorna vid dammen i forsa, lovade att han skulle vittja åt oss. Ett mycket stort tack till Börje som ställer upp, även ett stort tack till Köinge lantmän  för ett trevligt bemötande och som snabbt och smidigt fick hem våra sumpar.

YouTube Preview Image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *