Posted by Stina Gustafsson | Projekt Eldbäcken

Här kommer lite bilder från förra veckans provtagningar i Eldbäcken och en liten förklaring till vilka prover vi tagit.

Fallprover: Sex stycken hinkar hängdes upp ovanför varje behandling (dvs. 3st pooler, 3st områden med gölar och svämplan och 3st områden med öar) och över tre kontrollsträckor. Hinkarna fick hänga ute i 24 timmar och de insekter som ramlat ner i hinkarna samlades in.

lindahink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bottenfauna: I vattnet under hinkarna samlades bottenfaunaprover in. Med hjälp av en surber avgränsades en ruta, vilken borstades rent med hjälp av en diskborste. Det som borstats loss spolades in i surberns nätpåse och samlades in.

Stinaochinsekter

stinabytta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På samma plats som bottenfaunaprovet tagits mättes vattendjupet och vattenhastigheten.

Resten av veckan inventerades standzonen längs biokanalen och kontrollbäckarna.

/Stina & Linda

You can leave a response, or trackback from own site.

One thought on “Stina och Linda i biokanalen

  1. Olle says:

    BRA JOBBAT!
    Snart… följer elfisket…
    //O

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *