Posted by Olle Calles | Projekt Ål i Ätran

I dag har det snickrats intensivt på en ålkista i Östra Frölunda (Mölneby Gård) för att utreda hur mycket ål som kommer från det stora sjösystemet Kalvsjön/Fegen. Den stora frågan för dagen är hur man bäst bygger en botten i sumprännan för ålen… bräda, halvt avloppsrör eller nått annat? Vi hoppas det blir klart i morgon!

//Olle, Jonas, Lasse och Karl-Magnus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *