Posted by Olle Calles | Projekt Ål i Ätran

Tisdag är den stora ålräddardagen och vi planerar att uppdatera ål-o-metern veckovis. Här kommer dock uppdatering omgående med nya småålar vidare upp i Lilla å i Vessigebro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *