Posted by Olle Calles | Projekt Alsterälven

Vetenskapsradions (Klotet) Karin Gyllenklev rapporterar i dag om ålens situation. Reportaget  berör ålavledaren  vid EONs kraftverk i Ätrafors samt den unika tidsserien från 1957 med ålfångster  från Möllers i Nydala kvarn som visar på allt större ålar och därmed en ökande förlust i kraftverken.

Lyssna på inslaget på Sveriges radios hemsida (klicka här).

You can leave a response, or trackback from own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *