Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Ål i Ätran

Nu har vi kommit igång med några av de ålkistorna som vi ska använda oss av för att kunna skatta den totala mängden utvandrande ål. Igår fick vi igång ålröret i Lillaå och där fick vi även upp en ålyngelledare av fransk modell och idag fick vi igång ålkistan i Skärhultsbäcken, där vi även har påbörjat byggnationen av en sump.

Vid vittjningen i morse av ålröret kunde vi konstatera att vi hade fångat den första utvandrande ålen och att de blev den Första att få en enkel biljett till havet.

One thought on “Nästa Havet, avstigning på höger sida.

  1. Olle says:

    : )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *