Posted by Olle Calles | Projekt Alsterälven

55 gösar på en dag! Nästan alla i ytan, helt rjockt i sumpen! Många är skavda på stjärtfenan och har en del svamp. Kommer det från gallret framför turbinerna eller från något annat längre uppströms? Dessutom öring, abborre, ål och mört.

You can leave a response, or trackback from own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *