Posted by Johnny | Projekt Klarälven

Under förra veckan släpptes de sista odlade sändarförsedda smolten.

Under senare delen av veckan har vi pejlat fisken manuellt och följt deras vandring ner mot Karlstad och vidare ut i Vänern. Under måndagen kommer vi att tanka in data från de stationära mottagarstationerna, en första lägesrapport kommer på måndag kväll 🙂

You can leave a response, or trackback from own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *