Posted by Olle Calles | Projekt Ål i Ätran

Hjälp till att kartlägga ålen!

E.ON, Karlstads Universitet och Falkenbergs kommun samarbetar för att kartlägga ålen. Lämna Ditt bidrag till kunskapen om ålen.

Se mer om den aktivitet som pressmeddelandet utlöst… bl.a. rapporterar Radio Halland och TV4 om projektet. Klicka här!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *