Posted by Daniel Nyqvist | Nyheter

Dagsländor lever den största delen av sina liv som larver i sjöar och vattendrag. Men för att fullfölja sin livscykel måste de lämna vattnet, hitta partners och para sig. Efter parning har hanen gjort sitt medan honan lägger ägg i vattnet innan hon dör. Vid den här tiden på året börjar dagsländorna lämna våra vatten för sin korta och intensiva tid ovanför vattenytan. The Freshwater Blogs har skrivit en hel del om dagsländor och i en av deras senaste artiklar presenterar de filmen “Mayfly – a life story”, en kort film om dagsländorna och deras livscykel. Se filmen här:

YouTube Preview Image

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *