Posted by Daniel Nyqvist | Events

Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, SERO, är en samorganisation som vill “främja användningen av lokala, förnybara energikällor som ingår i ett ekologiskt kretslopp med minsta möjliga miljöpåverkan”. På fredag och lördag (22/4 – 23/4) arrangerar organisationen kombinerat årsmöte och seminarium på CCC i Karlstad. Ta del av programmet och anmälningsinformation på SEROs hemsida.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *