Posted by Daniel Nyqvist | Projekt Klarälven

Igår höll Larry Greenberg, professor vid Karlstads Universitet, en presentation om våra forskningsprojekt i Klarälven på ett möte arrangerat av Klarälvens Vattenråd i samverkan med Fortum och Karlstads Universitet. Fokus i presentation låg på förbättrad nedströmspassage för vild laxfisk i Klarälven. Larry rapporterar om ett välbesökt och engagerat möte: “Cirka 25 personer var med och lyssnade och det fanns gott om frågor efteråt. Många åhörare ville se åtgärder så snart som möjligt även om man förstår att det tar tid…”

Edsforsen

Edsforsens kraftverk med turbin-intaget i förgrunden och spill-luckor längre bak i bild. På fotot syns också antenner vi använde för att studera beteende avradiomärkta kelt i relation till dammen och kraftverket.

Läs mer om laxen i Klarälven i rapporten “Vänerlaxens fria gång”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *