Posted by Daniel Nyqvist | International

Just nu analyserar jag telemetri-data från studien av smoltvandringen i Huntington-Winooski River i Vermont, USA som genomfördes i våras. Parallelt med migrationsstudien undersökte US Fish and Wildlife Service, tillsammans med Stephen McCormick, smolt-fysiologi och dess samband med fiskens uppväxtmiljö (odlingsmiljö) och vandringsbenägenhet. Blodprov och gälprov togs för att undersöka hormonhalter och nivåer av Na+/K+-ATPase (ett enzym som är viktig för fiskens saltregleringen, och ofta använt som ett mått på smoltifieringsgrad). De tog även prover av olfactory rosettes, som kan ha en viktig roll i fiskens imrpinting (möjlighet att hitta tillbaka till samma flod). De ämnar undersöka vilka gener som transkriberas i relation till tiden för smolt-vandringen, smoltifieringsgrad och odlingsmiljö. Vi ser fram emot resultaten.

Physio1

Blodprovtagning

Physio2

Gälprovtagning

Physio3

William Ardren, US Fish and Wildlife Service, provtar olfactory rosettes i fält.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *