Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Ål i Ätran

Den väntade rusningen av ål efter det stora regnet förra veckan och under helgen uteblev. Fångsten på en vecka är sju ålar, tre i Lilla Å  i Vessigebro samt årets fyra första i Nydala. Yngelvandringen verkar vara på avtagande, mindre och mindre yngel fångas i fällorna. Kan vara flera dagar mellan fångster. I morgon går jag på min andra semestervecka, Olle kommer att vara här en vecka och sköta om ålarna. Då det är mer än ål som är intressant att fotografera bifogar jag ett litet kollage på lite bilder som tagits under arbetets gång.

You can leave a response, or trackback from own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *