Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Ål i Ätran

Efter regn kommer ålen, nåja ett par i alla fall. Efter lördagens regn fastnade en ål i fällan i Skärhultsbäcken som återfick friheten nere i Falkenberg och en i Forsa. Den i Forsa var borta idag, vi har troligtvis tjuvar i trakten så imorgon blir det att åka upp och låsa sumparna med kätting och hänglås. De börjar röra sig lite i alla fall, lite mer regn så kommer säkert fångsterna att öka. En yngelledare vid kraftverket är i gång, lite mer jobb krävs där då vinterkylan troligtvis sprängt godset vid kranarna som läcker. Men den verkar fungera tillfredsställande för tillfället.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *