Posted by Olle Calles | Projekt Emån

Just nu pågår en vetenskaplig konferens i Barcelona, “9th International Congress on the Biology of Fish”. Fyra svenska presentationer om forskning på fiskvandring och åtgärder i reglerade vattendrag presenterades (se foton nedan):

  1. Johan Tielman presenterade E.ONs verksamhet
  2. Larry Greenberg presenterade Emåforskningen på havsöring
  3. Olle Calles pratade om arbetet i Ätran med lax, ål och havsnejonöga
  4. Johan Tielman (igen!) pratade om fiskforskningen i Mörrumsån

Konferensen pågår till på fredag i ett stekhett Barcelona. Se mer info på konferensens hemsida.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *