Posted by Olle Calles | Projekt Alsterälven

Naturvårdsverket publicerar i dagarna en broschyr om vad havsmiljöanslaget används till. Bl.a. nämns åtgärderna för förbättrad fiskpassage i Ätran och Alsterälven! Broschyren kan beställas och laddas ner kostnadsfritt på Naturvårdsverkets hemsida.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *