Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Ål i Ätran

I morgon, då är de dags att sätta upp den första ålyngelledaren, den kommer att bli placerad i Lilla å vid kraftverket i Vessigebro. Förhoppningsvis kommer vi även få till något nät där med,  så vi kan fånga den utgående ålen också. Mer om detta kommer vi skriva om i morgon

You can leave a response, or trackback from own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *