Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Emån

Idag märktes ytterligare tre smolt. Vattentemperaturen har de senaste dagarna sjunkit från elva till nio grader vilket troligtvis har ett samband med den minskade fångsten av smolt under samma period. Vattenflödet har stabiliserats och sjunker nu inte lika fort som tidigare.

You can leave a response, or trackback from own site.

0 thoughts on “Svalare

  1. Jonas says:

    Nästan så det är är lagom badtemp då:) ungefär samma temp som vi har med

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *