Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Emån

De senaste dagarna har vi haft besök av Paolo, hydraulisk ingenjör från Italien, och Mathilde från Tyskland som sysslar med stora modeller för avledning av fisk. Det har varit väldigt lärorikt och ett stort nöje att få ta del av nya vinklingar på olika problem.

Vad gäller fiskvandringen har havsöringsfångsterna minskat samtidigt som laxfångsterna fortsätter att öka, spännande!

You can leave a response, or trackback from own site.

0 thoughts on “Besök

  1. Olle says:

    : )

  2. Olle says:

    Thanks for coming! We look forward to coming to Germany to see your physical models!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *