A cutthroat trout (Oncorhynchus clarkii).

On Monday October 8, Guillermo Giannico, Associate Professor at Oregon State University, will give a seminar titled:Fish Passage and Habitat Restoration: a Priority Setting Approach from Coastal Oregon, U.S.A”. The seminar will start at 13:30 in room 5F322 at Karlstad University. Everyone is welcome to attend the seminar.

Ett besök vid kraftverkens urmoder, Bonneville dam, gav allt man kunde önska i form av fiskvägar, smoltavledare, nejonögeledare och stör! Se filmerna nedan från “viewing window” i fisktrappan… stora fiskar på löande band… och störar (white sturgeon) som inte tycks ha speciellt bråttom på något sätt.

YouTube Preview Image YouTube Preview Image

Avslutande foton från Mount Hood, inspelningsplats för “The shining” och 3426 m.ö.h.!