Lövnedbrytning

Posted by Stina Gustafsson | Projekt Eldbäcken

Under onsdagen och torsdagen placerades totalt 144 nätpåsar fyllda med 3,5 g torkade allöv ut i biokanalen och referensbäckarna, dvs. 6 st lövpåsar i varje behandling. Lövpåsarna kommer att ligga ute i vattnet i ca tre veckor. Efter de plockats upp kommer löven i påsarna att torkas och vägas och man kommer då att kunna se hur mycket av löven som brytits ner. Bottenfaunan som finns i lövpåsarna kommer också att undersökas.