I måndags åkte vi upp till Eldbäcken för att plocka upp våra lövpåsar som nu legat ute i ca 4 veckor. Tyvärr visade det sig vara svårare än planerat eftersom den tidiga vintern gjort att det lagt sig ca 1 decimeter is och lika mycket snö på biokanalen. Utrustade med spett, spade och yxa lyckades vi hitta 7 av de 72 lövpåsarna innan det blev för mörkt för att fortsätta arbeta. Efter konsultation med lövnedbrytningsexperterna i Umeå (tack Birgitta och André) så bestämdes det att påsarna får ligga i vattnet två veckor till eftersom nedbrytningen troligtvis gått långsammare än vanligt på grund av den låga temperaturen.

Förhoppningen är att det dessutom kanske kommer en period med mildare väder som underlättar arbetet.

Lövnedbrytning

Posted by Stina Gustafsson | Projekt Eldbäcken

Under onsdagen och torsdagen placerades totalt 144 nätpåsar fyllda med 3,5 g torkade allöv ut i biokanalen och referensbäckarna, dvs. 6 st lövpåsar i varje behandling. Lövpåsarna kommer att ligga ute i vattnet i ca tre veckor. Efter de plockats upp kommer löven i påsarna att torkas och vägas och man kommer då att kunna se hur mycket av löven som brytits ner. Bottenfaunan som finns i lövpåsarna kommer också att undersökas.