Lauren Rogers besöker KaU

Posted by Daniel Nyqvist | Events

Lauren Rogers, CEES Oslo, Burgen Scholar, och författare till artiklar i Nature och Science, kommer att hålla ett seminarium på Karlstads Universitet den 29:e Januari.

Hon kommer presentera:

A multicentury perspective on Pacific salmon population dynamics and portfolio effects”.

Det sker kl. 13:15 i Rum 5F416.

Läs mer på: http://www.mn.uio.no/cees/english/people/researcher-postdoc/laurenr/

Se även: Salmon Runs Boom, Go Bust over Centuries, från Alaska Native News.

Rogers

Intresserad allmänhet kontaktar John Piccolo för att föranmäla sig.