Salmonid (Atlantic salmon) eggs (photoscienceimage)

Larry Greenberg is currently working on a research project on potential effects of increased winter temperature on brown trout growth and behavior. The research is funded by Karlstad University’s Lecturers and Professors Research Award. Larry describes the project:

“The predicted climate change over the next 65 years will have a major impact on the Earth’s plants and animals. Climate scenarios for Sweden predict that mean annual temperature will increase by 3-5 ° C, with a greater increase in winter than in summer. Because incubation of eggs laid by brown trout and related fishes occurs during winter, the predicted increased winter temperatures may have a major impact on egg development, with far-reaching consequences for fish after they have hatched. The fact that environmental conditions during the egg stage can affect later life stages (juveniles and adults) may seem unlikely, but recent studies have already shown that temperature conditions during egg development can affect growth of juveniles and even reproductive output of adults. As embryonic temperature conditions have been shown to affect growth, one would also expect such conditions to even affect behavior, as behavior and growth are often linked.

For this project, I plan to investigate how an increase in winter temperature conditions during egg development affects the behavior and growth of juvenile brown trout. I will raise fertilized brown trout eggs over the winter at ambient temperature and at 5° C warmer water, and test for subsequent effects on the feeding behavior and personality of juveniles as well as on their growth and metabolic rates.  The research is novel by being the first to investigate whether or not thermal conditions during egg development can affect both the behavior and growth of juveniles.”

The eggs are presently developing under different temperature regimes at Gammelkroppa fish hatchery.

För att följa upp blogg-inlägget om laxkramningen, så var vi i somras på studiebesök vid Fortums kompensationsodling i Gammelkroppa. Här odlar Fortum lax och öring från Klarälvens och Gullspångsälvens stammar. Fiskens föräldrar fångas i fällan i Forshaga och kramas på rom respektive mjölke. Äggen befruktas med mjölken och utvecklas i rombackar på odlingen. Därefter lever de små juvenilerna i kar – ungefär en kvadratmeter – stora medan de växer till sig. Ungefär 20 000 yngel lever tillsammans i de här karen:

När fisken växt tills sig lite mer överförs de till större tankar (ungefär 50 kvadratmeter). När fiskarna slutligen smoltar – ofta efter 2år – släpps de ut i Klarälven (där även den odlade Gullspångsfisken sätts ut). En del fisk sätts också ut på utvalda platser i Vänern. Utsättningarna sker för att kompensera fisket för minskad fiskproduktion på grund av vattenkraftverk i de båda älvarna.

2012-07-31 10.54.46

Även om odlingen främst är inriktad på lax och öring från Klarälven och Gullspångsälven, så odlar man även andra varianter av öring. Dessa odlas också till större storlekar. På bilden ovan ser vi, om jag inte missminner mig, just en sådan fisk – den snabbväxande Konnevesi-öringen – som sätts ut i vissa sjöar för att gynna det lokala sportfisket.

Mängden utsatt fisk varierar något mellan olika år. Men ett riktvärde från vattendomarna är att ca 75 % som sätts ut skall vara lax och 25 % öring. Klarälven ska kompenseras med 150 000 smolt/år och Gullspångsälven med 25 000 smolt/år.