En stor man har gått bort! Göran Ulfsparre har varit Emåns och Emåöringens främste beskyddare och var aktiv inom fisket och fiskevården under lång tid. Karlstads universitet har forskat i Emån sedan 2001 och Göran har alltid visat stort intresse för forskningen och bidragit till densamma med sin erfarenhet och sitt kunnande. Göran tvekade aldrig att säga när han tyckte delar av projekten var konstigt planerade eller onödiga. Göran kommer saknas av många, inklusive mig själv.