Ny artikel om Emån

Posted by Olle Calles | Projekt Emån

I dag kom  vårat papper om avledning av öringsmolt i Emån ut i tidsskriften Ecological Engineering! Ni kan kan läsa abstract för artikeln på tidsskriftens hemsida (klicka här!). Artikeln presenterades vid förra sommarens konferens i Barcelona och inom kort kommer även pappret om nedströmspassage i ätran ut på samma tidsskrift.  Ta en titt på alla biologins papper på nrrv.se genom att klicka här!

Vi önskar er alla en god fortsättning på det nya året och tackar för allt som hänt under 2010. En höjdpunkt från 2010 med ålaögon sett var Ålseminariet i Åhus som nu dessutom finns att beskåda i form av en film av Sydkustens Fiskeområde! Klicka nedan och ta en titt.

YouTube Preview Image

Det har alstrats en del rapporter och artiklar från arbetet i Emån och ni får gärna ta del av dem om ni hör av er till oss:

 • Brodin, M. (2004) Havsöringars och laxars lekvandring i anslutning till nybyggda omlöp i det reglerade vattendraget Emån. Master thesis, Karlstad University.
 • Calles, E.O. & Greenberg, L.A. (2005) Evaluation of nature-like fishways for re-establishing connectivity in fragmented salmonid populations in the River Emån. River Research and Applications, 21, 951-960.
 • Calles, E.O. & Greenberg, L.A. (2007) The use of two nature-like fishways by some fish species in the Swedish River Eman. Ecology of Freshwater Fish, 16, 183-190.
 • Calles, O. (2006) Re-establishment of connectivity for fish populations in regulated rivers, Karlstad University Press, Karlstad.
 • Calles, O. & Folkesson, J. (2003) Angående förhållandet mellan längd och höjd för öring i Emån. KARLSTADS UNIVERSITET. 5 pages.
 • Calles, O. & Greenberg, L. (2009) Connectivity is a two-way street – the need for a holistic approach to fish passage problems in regulated rivers. River Research and Applications, 25, 1268-1286.
 • Calles, O.E. & Greenberg, L. (2003) Use of PIT-tags in evaluating the effectiveness of fish by-pass channels in the regulated River Eman, Sweden. American Fisheries Society Annual Meeting, 133, 31.
 • Danielsson, A. (2005) Hur påverkas öringens (Salmo trutta) lekvandring av manipulerat flöde? How do artificial freshets affect the upstream migration of brown trout? (In Swedish with English abstract).Candidate thesis, Karlstad University.
 • Engqvist, T. (2009) Avledning av öringsmolt (Salmo trutta) från turbinintag. Guidance efficiency and mortality at power plant intakes. Master, Karlstad University, Karlstad.
 • Greenberg, L. & Calles, O. (2010) Restoring ecological connectivity in rivers to improve conditions for anadromous brown trout Salmo trutta. In: Proceedings from Freshwater Habitat Management for Salmonid Fisheries conference. (Eds P. Kemp), Vol. Blackwell publishing, Southampton.
 • Juhl, M. (2005) Passage efficiency for non-salmonid species in bypass channels in the River Emån. (In Swedish with English abstract). Master thesis, Karlstad University, Karlstad.
 • Månsson, C.J. (2007) Färnans (Leuciscus cephalus) vandring och ekologi i ett reglerat vattendrag. Master thesis, Göteborg, Göteborg.
 • Olson, M. (2005) Downstream migration of brown trout (Salmo trutta) smolts past hydropower plants in the River Emån. Master thesis, Karlstad University.

Tur och retur Emån

Posted by Olle Calles | Projekt Emån

Den 8 september var Jonas och Britt-Marie från Ätranprojekten över till Emån för att plocka ner en wolftrap i Emån. Det var tänkt att den största delen av fällan skulle få sitta kvar över vintern, men tyvärr var inte det möjligt, utan allt skulle plockas ner snabbast möjligt. När de  ändå var där passade de på att plocka med fältutrustningen som fanns på plats. Läget blir nu lugnt i Emån tills kommande vår.

Emåprojektet kommer att presenteras vid Elforsks slutseminarium i Söderhamn 20-21 oktober 2010 (klicka för info).

Just nu pågår en vetenskaplig konferens i Barcelona, “9th International Congress on the Biology of Fish”. Fyra svenska presentationer om forskning på fiskvandring och åtgärder i reglerade vattendrag presenterades (se foton nedan):

 1. Johan Tielman presenterade E.ONs verksamhet
 2. Larry Greenberg presenterade Emåforskningen på havsöring
 3. Olle Calles pratade om arbetet i Ätran med lax, ål och havsnejonöga
 4. Johan Tielman (igen!) pratade om fiskforskningen i Mörrumsån

Konferensen pågår till på fredag i ett stekhett Barcelona. Se mer info på konferensens hemsida.

Under vårens projekt har vi haft hjälp av elever och personal vid Sportfiskeakademin i Forshaga. Dessa driftiga och duktiga grabbar har bidragit stort till att göra projekten framgångsrika. Vi tackar er alla och hoppas på fortsatt gott samarbete!

Ett speciellt tack till:

 • Joakim Eriksson, Yh-ansvarig/Lärare
 • Emån: Jonas Christiansson
 • Mörrumsån: Erik Hellquist
 • Ätran: Johan Sellqvist
 • Klarälven:  Christian Cederquist & Michael Appel Wolter

Miljödomstolen

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Emån

I förrgår kom Miljödomstolens beslut gällande Emsfors och Karlshammar, de två nedersta vandringshindren i Emån.

Vid Emsfors blir det en komplett utrivning av den gamla dammen.

Vid Karlshammar blir ägaren tvungnen att installera ett låglutande galler med tät spaltvidd i liknande.

Ett klipp från lokalnyheterna om händelsen: SVT Play

Liten sammanställning

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Emån

Har gjort en liten sammanställning (Finsjö-20100618) på fisken vi fångat i år vid Övre Finsjö.

Kort sammanfattat så har havsöringsyngel/smolt utgort ca 7 % av den totala fångsten. Det är några färre laxsmolt fångade, ca 6 %. Utav den fångade laxen och öringen har 41 individer blivit märkta med PIT-tags och ytterligare 52 individer har blivit streamermärkta. Vi har återfångat ca 19 % av den märkta fisken vilket ändå får anses som en hög siffra då mer en halva vattenmängden spillts bredvid kraftverket under studieperioden.

Filmade lite i sumpen idag under vattnet. Kul att se perspektivet under ytan. Efter ca en minut in i filmen blir det en riktigt spännande närkontakt.

YouTube Preview Image

Klicka på YouTube-loggan på filmklippet för att komma till YouTube, välj sedan HD-kvalité och glöm inte att sätta på ljudet.