Posted by Daniel Nyqvist | Nyheter

De svenska älvarna och vattenkraften är en kort film om Sveriges älvar, vattenkraften, ekologi och vandrande fisk. Filmen pekar mot en vattenkraft mer i samklang med det naturliga ekosystemet. Den är producerad för Stockholm Environmental Institute med bilder av Mattias Klum. Se den på YouTube eller direkt här nedan:

YouTube Preview Image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *