Posted by Daniel Nyqvist | Nyheter

Olle Calles, forskare vid Karlstads Universitet, gjorde under förra veckan ett antal studiebesök vid fiskpassagelösningar i Exploits River i Newfoundland, Kanada. Olle berätar:

“Under förra veckan har universitet, myndigheter, kraftbolag och konsulter besökt Newfoundland för att ta del av hur man jobbat med åtgärder och förvaltning av de lokala laxbestånden. Vi har bl.a. tagit del av de framgångsrika åtgärderna för att passera vandrande lax uppströms och nedströms förbi kraftverken på Exploits River, detta trots att Exploits River har ett årsmedelvattenflöde på 290 m3/s. Åtgärderna för nedströmspassage består av ett välplacerat ytspill vid Bishop’s falls (slukförmåga 255 m3/s) och en 187 mm lång flytande Louver vid Grand-Falls Windsor (365 m3/s). Beståndet av Atlantlax har ökad från ett tusental lekvandrande laxar på 90-talet, till som mest 50 000 leklaxar i dag. Den ökande mängden lax har skapat nya jobb både inom fiskevård, turism och sportfiske. En av de huvudsakliga orsakerna bakom framgången har varit ett nära samarbete mellan förvaltande myndigheter (Fisheries and Oceans Canada), kraftbolag (Nalcor energy), lokalbefolkning och organisationer (bl.a. ERMA).

Vi sänder ett stort tack till våra extremt kunniga och tålmodiga guider Keith Clarke och Martha Robertson (Fisheries and Oceans Canada), Wilmore Eddy och Brent Sellars (Nalcor energy) samt Fred Parsons (ERMA).

Läs mer på exploitsriver.ca.

NFL-01

Foton från studiebesöket. Nalcor är kraftbolaget och Fisheries and Ocean Canada den förvaltande myndigheten.

You can leave a response, or trackback from own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *