Posted by Daniel Nyqvist | Nyheter

Förra veckan försvarade Kim Magnus Bærum, vid Universitetet i Oslo, sin doktorsavhandling “Climate-driven population responses of resident brown trout, Salmo trutta, Trends and future projections.”. Eva Bergman från Karlstads universitet var opponent och rapporterar om ett väl genomfört försvar, med en intressant och trevlig diskussion. Som en del av disputationen gav Kim Magnus Bærum en  provföreläsning med titeln: “Freshwater biodiversity in a changing environment; spatial and temporal patterns”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *