Posted by Daniel Nyqvist | Karlstads universitet

På måndag, den 10 november kl 13.15 i rum 5C421A, kommer Magda Andersson att redovisa sitt masters-arbete: “Utvärdering av rörelsemönster hos öring (Salmo trutta) utifrån otolitmikrokemi”.

Alla är välkomna!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *