Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Ål i Ätran

Ett litet filmklipp som visar hur 43 ålyngel släpps ut i dammen i Ätrafors, för att kunna växa till sig och föra sina gener vidare om 10-20 år.

YouTube Preview Image

You can leave a response, or trackback from own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *