Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Ål i Ätran

Så var det midsommar och dags för min första semestervecka. Kommande vecka är det Jonas som står för arbetet med ålarna. De sista dagarna har det fångats fem ålar till i Skärhultsbäcken samt en i Lilla  Å i Vessige. Även några yngel har fångats vid kraftverket, i båda yngelledarna. Burarna vid Ätrafors är klara för fortsatt arbete, att sätta in en ram med nät för att kunna fånga mer ål. Med dessa ord önskar jag er alla en trevlig midsommar så återkommer jag om en vecka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *