Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Ål i Ätran

Och då kom en blankål, första på länge. Det var fällan i Skärhultsbäcken som levererade igen. Dock med en bitskada på stjärten. En mink som kommit på att det går att få tag på mat om han sitter under fällan. Några yngel har också fångats, en till två åt gången. De verkar komma i perioder. Nydala och de båda yngelledarna vid Ätrafors kraftverk liger bakom resultaten. Den sista yngelledaren vid kraftverket är som sagt igång, efter lite pusslande och pillande med skilda rördelar fungerar den igen. Nu är det yngelledaren vid dammen som är på tapeten, den är på plats och jag skall bara fixa till vattentillförseln så är även den i funktion. Just nu är det ensamarbete, Jonas har gjort sin första period men kommer att vara här under min första semestervecka. Han återkommer under hösten då de stora peakarna i ålvandringen inträffar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *