Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Emån

Idag öppnades i flyktöppningarna i gallret vid Övre Finsjö för testkörning för första gången i år. Bygget på den nya sumpen är i full gång och vattenflödet har gått ner ordentligt.

I Påskallavik pågick förhandlingar i miljödomstolen för Karlshammar kraftverk där Olle närvarade som sakkunnig för nedströmspassage. Beslut förkunnas i mitten av juni. Antingen blir det en ny vattendom, alternativt ett tillägg till den befintliga.

You can leave a response, or trackback from own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *