Burbot, Lota lota

On Tuesday 3 April 2018, Karl Filipsson, PhD student at Karlstad University, will give a talk titled “The effects of temperature and light conditions during winter on antipredator responses of juvenile brown trout against burbot”. The seminar will start at 13:15 in room 5F416 at Karlstad University. Everyone is welcome to attend the seminar.

toxics-04-00009-ag

Graphic summary of the experiment. From the paper.

The paper “Assessing Potential Vulnerability and Response of Fish to Simulated Avian Predation after Exposure to Psychotropic Pharmaceuticals” by Melanie Hedgespeth, Anders Nilsson and Olof Berglund was recently published in the scientific journal Toxic. All three authors are associated with Lund University but Anders Nilsson is also a professor at Karlstad University. In the abstract the authors write:

“Psychotropic pharmaceuticals present in the environment may impact organisms both directly and via interaction strengths with other organisms, including predators; therefore, this study examined the potential effects of pharmaceuticals on behavioral responses of fish to avian predators. Wild-caught juvenile perch (Perca fluviatilis) were assayed using a striking bird model after a seven-day exposure to psychotropic pharmaceuticals (the antidepressants fluoxetine or sertraline, or the β-blocker propranolol) under the hypotheses that exposure would increase vulnerability to avian predation via increasing the probability of predator encounter as well as degrading evasive behaviors upon encounter. None of the substances significantly affected swimming activity of the fish, nor did they increase vulnerability by affecting encounter probability or evasive endpoints compared to control treatments. Counter to our expectations, fish exposed to 100 μg/L fluoxetine (but no other concentrations or pharmaceuticals) were less likely to enter the open area of the arena, i.e., less likely to engage in risky behavior that could lead to predator encounters. Additionally, all fish exposed to environmentally relevant, low concentrations of sertraline (0.12 μg/L) and propranolol (0.1 μg/L) sought refuge after the simulated attack. Our unexpected results warrant further research as they have interesting implications on how these psychotropic pharmaceuticals may affect predator-prey interactions spanning the terrestrial-aquatic interface.” 

Read the whole paper here.

En kritisk men intressant dokumentär från PBS (2011) om laxen i Columbia-River på USA:s västkust. En mängd dammar har försvårat, eller blockerat, laxens vandring från havet till lekområden, samt från kvarvarande uppväxtområden till havet. Parallelt med dammbyggandet har förvaltningen använt sig av en mängd tekniska lösningar för att skydda en del av de kulturellt och ekonomiskt viktiga laxbestånden. Kompensationsodlingar,  storslagna passage- och fisktransport-lösningar (de dyraste och mest avancerade i världen), aktiv utfiskning av predatorer i damm-miljö och försök att flytta fåglar och däggdjur i migrationsvägen. De stora ansträgningarna till trots, döljer inte många av lösningarna de verkliga problemen?  Just nu ligger filmen uppe på Youtube men den kan också köpas online.

YouTube Preview Image

Vinterekologi och predation

Posted by Daniel Nyqvist | Vinterekologi

Istäckta vattendrag påverkar fisken och dess ekologi. Utan is är fisken i det kalla vattnet relativt långsam och särskilt utsatt för predation från endoterma djur – fåglar och däggdjur – vars rörelser inte på samma sätt påverkas av kylan. Men när vattenytan fryser, bildar istäcket ett skydd från terrester predation. På filmen nedan ser man tydligt hur fiskarna under isen kan ägna sig åt andra aktiviteter än att vara vaksamma för endoterma predatorer, t ex födosök och interaktioner med andra fiskindivider?

YouTube Preview Image

Johan Watz har specialiserat sig på laxfiskars vinterkologi. Läs hans forskning i till exempel: Effects of ice cover on the diel behaviour and ventilation rate of juvenile brown trout“.

Nu har vi på allvar kört igång årets gäddstudie i Klarälven. Under de senaste två veckorna har 18 gäddor fångats på spö och försetts med radiosändare. Eftersom sändarna har en aktivitetsfunktion så kan vi förutom att bestämma exakta positioner även se hur aktiva gäddorna är på olika platser och habitat under olika tider på dygnet. Detta ger oss helt unik data från Klarälven på var gäddorna väljer att vila, när dom patrullerar utmed kanterna och över älven, och var dom ställer sig i bakhåll i väntan på byten. Just nu följer vi deras reaktion på slommens uppsteg i älven, och så småningom kommer vi även att få data på lekbeteende och hur dom reagerar då älven fylls på med odlade stora välgödda smolt.

Om DU fångar en gädda med en radiosändare fastsatt vid ryggfenan (se bild nedan) så sätt den varsamt tillbaka i vattnet, notera gärna hur läkningsprocessen ser ut och skicka ett mail till johnny.norrgard @kau.se

Fisket i älven har varit grymt segt under den senaste tiden, 2,9 grader i vattnet vid Almar igår… brrr… Stort tack till elever och lärare vid ForshagaAkademin som slitit hårt trots bistert väder och kalla fingrar. Nu senast har de lokala Klarälvsjägarna Niclas Karlsson och Mattias Epperlein & Co visat hur man levererar fina Klarälvsgäddor. På bilderna nedan visar Mattias upp en märkt gädda från igår, notera sändaren som sitter fäst vid ryggfenan. Kolla även i Andreas Vårds fina gädda på http://www.fisheco.se/news.php?modulID=2&newsID=2070

Om DU fiskar i Klarälven (Forshaga-deltamynningarna) och vill delta i studien, eller vill ha mera information om projektet, skicka ett mail!