I somras genomfördes en fältstudie för att se hur den vildfödda smolten klarar sig på sin nedströmsvandring i Klarälven – på vägen från uppväxtområdena kring Sysslebäck till Vänern. En liknande studie gjordes 2009, men i somras avtalade vi med Fortum om att de skulle spilla vatten i kraftverken samtidigt som studien genomfördes. Skulle spillet öka smoltens överlevnad på vägen?

Det blev drygt två hektiska månader i fält för de två fältassistenterna Jacob Greenberg och Adam Lewenhaupt, under överinseende av Johnny Norrgård och Eva Bergman. Projektet bekostas dels av Interregprojektet ”Vänerlaxens fria gång” och dels av Fortum som står för kostnaden av spillvattnet.

När loggrarna låg på plats märktes de infångade fiskarna med akustiska sändare och återutsattes på fyra olika ställen längs älven. Akustiska sändare ger ifrån sig små ljudsignaler som kan fångas upp av utplacerade loggrar. Efter att fisken satts ut genomfördes manuell pejling av fisken med hjälp av en hydrofon. Sträckan mellan utsättningsområdet längst i norr och Edebäck tar två dagar i båt att pejla, och sträckorna mellan kraftverken ytterligare 3-4 dagar.

Efter några veckor hade smolten antingen tagit sig till Vänern eller identifierats som ”saknade” och studien kunde avslutas. Då bärgades loggrarna och tankades ur på sitt datainnehåll. De flesta loggrarna var lätta att hitta och få upp, men några kunde inte återfinnas med mindre att Johnny fick dyka efter dem! Nu finns loggrarna i tryggt förvar och siffrorna ligger i datorn. Det som nu återstår är att följa varje fisks vandringsbeteende och räkna fram hur stor andel av smolten som tog sig hela vägen till Vänern och var och när de övriga försvunnit.

Smoltforsok2

Smoltforsok3

Smoltforsok4

Texten är ursprungligen en mini-rapport skriven av Eva Bergman, Johnny Norrgård, Jacob Greenberg och Adam Lewenhaupt för Länsstyrelsen Värmland. 

Färdigmärkt

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Alsterälven

Vi har fångat totalt en ål på två veckor uppe i Gapern-fällan, men i sumparna vid kraftverket kommer det fortfarande en del ål trots kylan och det fina vädret. Totalt har nu 24 ålar försetts med radiosändare och tio av dem har hittat ut genom rören. Vi kommer inte att märka några fler ålar så denna vecka ska fällan uppe vid Gapern tas bort, samtidigt som jag beger mig ut och pejlar in var de resterande ålarna håller hus. Den senaste veckan har de inte förflyttat sig så mycket så vi får se när de dyker upp i sumparna.

Strålande sol, kallt i luften och vindstilla var det uppe vid Gapern i morse.

17 ålar har vi försett med radiosändare sedan den 29/9  och hittills har fem stycken återfångats. Så för tillfället har jag 12 ålar att pejla in om dagarna och till min hjälp den här veckan har jag Susanna från Lillerudsgymnasiet och Anna som går i åk 8 på Engelska skolan. Duktiga tjejer 🙂

Radio Halland på besök

Posted by olle.calles@gmail.com | Nyheter

Ska börja med att berätta att igår hämtade vi ut den nya ryssjan. Ryssjan har ledarmar på ca 15 och tar upp ett stort område. Efter många hårda timmar och hårt bankande var den ute. Efter utsättningen av ryssjan, gjordes stora försök att leta radiomärkt lax. Det är många laxar som dör efter leken, ofta är de hanarna som utkämpat strider om honorna som dör, fast även honor dör efter leken. På bilden nedan är det förmodligen en lax som dött efter leken och denna lax hade ingen radiosändare.

Sveriges radio Halland var på besök idag och ville göra ett reportage om de laxar som vi försett med radiosändare. Hela reportagen kan höras på Sveriges radio Hallands Webbsida, reportaget börjar efter 8,56 minuter. Även Ingemar Alenäs från Falkenbergs kommun, Living North Sea var med och berättade om grumlighet och  de partiklar som åker med i Ätrans strömmande vatten. kika gärna in på Falkenbergs kommuns naturnytt där det går att läsa mer om reportagen.