uniocrassus

Tjockskalig målarmussla (Foto från UCforLife.se)

Lea Schneider, doktorand vid Karlstads Universitet, forskar om den tjockskaliga målarmusslan (Unio crassus). Hon berättar på UCforLifes hemsida om vårens forskning och restaureringsarbete.

Ett lab-experiment har påbörjats där flera fiskarters lämplighet som värdfiskar för den tjockskaliga målarmusslan testas: “A first laboratory experiment with fish from Klingavälsån and mussel larvae from Bråån has been started to test whether the fish species roach (mört) , perch (abborre), silver bream (björkna) and common bleak (löja)are functional hosts for Unio crassus.” Läs mer UCforLife.se.

De har fångat fullvuxna musslor från Bråån och Tommarpsån, märkt dem med pit-tags och sedan släppt ut dem i restaurerade delar av  Klingavälsån and Fyleån: “…we collected mussels from two high-density mussel populations and tagged each individual mussel before translocation. We will follow the mussels over the whole season and investigate how much they move, which micro-habitat they prefer…” Läs mer på UCforLife.se 

I mitten av juni var det dags att fiska från elfiskebåt i Gavleån och det var Mikael Carlstein (Dalanatur) som kom upp med sin gedigna båt. Vi fångade mest fisk i de grundare starkt strömmande delarna av ån nedströms spegeldammarna mitt inne i Gävle. Området är för djupt och för strömt för att kunna genomföra ett vanligt elfiske i så båten kom väl till pass. Här fångades gös, gädda, abborre, vimma, braxen, mört, löja, gärs och björkna. En del stora exemplar undkom håvarna vilket förstås var synd då det var dessa vi helst ville märka (Floy tags) för att senare förhoppningsvis se om det blir någon återfångst uppströms spegeldammarna eller fisken hindras redan där. I den mer
lugnflytande delen fångades inte lika mycket fisk för det var för djupt för att effektivt kunna fiska med båten men vi lyckade ändå fånga en hel del fisk. Här fångade vi även id och stäm dessutom hade vi ett flodnejonöga i håven med smart som den var sög den sig fast i håven när den tömdes i karet och släppte inte taget förrän den var utanför båten och kunde falla ner i ån igen i samma stund som håvmannen såg att den hängde kvar i håven.

Trevlig sommar!

//PETER OLSSON, numer Länsstyrelsen Gävleborg

Balkong på gång

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Alsterälven

Nu är bygget av balkongen som sumparna ska vila på igång. Under dessa dagar har det varit dåligt med ål men helgen bjöd på fem stycken, alla i bottensumpen. Sen har det varit en del löjor som tyvärr inte varit i livet när jag vittjat, samt en och annan gös, abborre och björkna.

I Gapern har vi fångat sju ålar totalt sen den 1/9. Igår började vi streamermärka all ål där. Först ut var en liten gulål på 80 g som mätte 29 cm och därefter kom en blankål på 1300 g och 79 cm. Lite skillnad på storlek.

På bilden längst upp kan ni se hur långt Lars och Lennart kommit med den fina balkongen.

Det låga flödet gör att kraftverket kommer stå still tills det kommer mer regn och mer vatten i älven. Det blir således en välbehövlig semester för alla inblandade och vi ber att få återkomma. Stort tack till Britt-Marie, Linda och Jonas som alla bidragit till att hålla studien i gång.

Fångstdatan är uppdaterad och den talar sitt tydliga språk… än så länge har vi tydligt fler ålar i bottenröret, medan alla andra arter främst hamnat i ytröret. Vi får se om den väntade åltoppen i höst visar på samma sak?

Trevlig sommar!

Alster

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Alsterälven

Idag hade vi inte mycket fisk i våra sumpar i Alster. Vi hade i bottenröret en ål som var 960 mm lång och den vägde 1680 g, den var vid god vigör. I mittröret hade vi en nors på 60 mm.  I ytröret hade vi en nors 100 mm tyvärr var den död, en björkna  på 90 mm som var i god form.  Idag har jag och Jonas som är hemma från jobbet i Falkenberg, varit och shoppat loss hos Vidars fiske. Vi inhandlade en våg så nu kan vi väga våra kära ålar också. Under tiden jag vittjade och rensade sumparna från allt skärp. Passade Jonas på att rensa undan ganska mycket skräp från dammen.  Detta för att minimera risken att få ner mer skräp i sumparna. Stort tack Jonas för all hjälp med städningen i Alster idag.  Hoppas på fint väder och mycket fisk i morgon.

Alster

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Alsterälven

Idag hade vi bara en ål i mittröret, den var 750 mm lång och mycket pigg. Ålen hade haft sällskap av en björkna, fyra mörtar, fem lake, fyra abborrar och en gärs. En salig blandning kan man säga. I bottenröret hade vi sex lake och en gös och samtliga var vid god vigör. I ytröret hade vi bara en abborre och en gös även dessa mådde prima. Vi får se vad man kan hitta i sumparna i morgon, det ska bli spännande. Har tänkt mej att jag ska ta en städdag i Gapern i morgon. Ska rensa upp runt fällan som vi har där. Som sagt vintern gick hårt åt fällan, isen bröt sönder det mesta på fällan som Jonas byggde i fjolvåras. Vi får se när vi ska börja bygga upp den på nytt igen.

Sumpen i GapernRester av själva skibordetGapern