Posted by Louis Addo | Okategoriserad

Forskargruppen Naturresurs rinnande vatten (NRRV) har fått två ny forskningsprojekt beviljade. Lutz Eckstein är projektledare i ett projekt om effekter av korttidsreglering i vattendrag under vintern på ekologisk status av strandzonen som finansieras genom Kompetenscentret Svenskt vattenkraftcentrum (SVC) med 3,8 Mkr. Projektet är ett samarbete mellan Karlstads universitet (Eva Bergman, Larry Greenberg, Johan Watz) och Umeå universitet (Roland Jansson, Birgitta Malm-Renöfält) och kommer att undersöka vattendrag i både norra och södra Sverige. John Piccolo är projektledare i det andra projektet som kommer att fokusera på att upprätthålla vattenkraftsproduktion och värdefulla fiskpopulationer genom att utveckla Individual-Based Models (IBM) för att bedöma hur fiskpopulationer kan återställas samtidigt som flödesförhållanden för vattenkraftproduktion upprätthålls. Projektet finansieras genom Energimyndighetens program hållbar svensk vattenkraft (HåVa) med 2,9 Mkr och är ett samarbete mellan Karlstads universitet (Mahboobeh Hajiesmaeili och Johan Watz), Vattenfall AB (David Aldvén och Patrik Andreasson) och Fortum AB (Marco Blixt och Markku Lahti) och kommer att undersöka två viktiga vattenkraftsproducerande vattendrag i Sverige: Gullspångsävlen och Luleälven.

You can leave a response, or trackback from own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *