Posted by Daniel Nyqvist | Karlstads universitet

Intresserade barn samlas kring ålakvariet medan Martin Österling och Olle Calles berättar. Foto från Värmlands Folkblad.

Igår presenterades ål och ålforskning för barn i aulan på Karlstads Universitet. Som en del av Barnens universitet berättade Olle Calles och Martin Österling om ålens vandring från Sargassohavet till våra kuster,vattendrag och sjöar, och tillbaka igen. Den kraftiga minskningen av ålbestånden under de senaste årtiondena illustrerades och en ålyngelledare för att leda ålyngel förbi vattenkraftverk byggdes på scen. Tillslut förevisades levande ålar och radiotelemetri-utrustning för intresserade barn. Även Johan Watz, postdoc vid Karlstads Universitet, och Lissie de Groot, Erasmus-praktikant vid universitetet, deltog i arrangemanget.

Lokalpressen var på plats och rapporterade senare om ålen på Barnens universitet:

Värmlands Folkblad: Lärde skolbarn rädda ålar

Nya Wärmlands Tidning: Barnens universitet är tillbaka

One thought on “NRRV visar ål på Barnens universitet

  1. Bra jobbat att lära barnen, som är vår framtid, om det försvinnande ålbeståndet. Pedagogiskt att t.o.m. barnen kan bygga en ålyngelledare! Hoppas detta ger ringar på vattnet.

    Med vänlig hälsning Ingemar Alenäs
    http://www.ätran.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *