Posted by Daniel Nyqvist | Nyheter

“I Skåne finns ett hundratal små vattenkraftverk och endast omkring hälften har tillstånd. Flera av dem ligger i Skånes mest värdefulla vatten. Turbiner har ersatt gamla kvarnhjul men någon anpassning till dagens miljölagstiftning har inte skett. I ett unikt tillsynsprojekt tar Länsstyrelsen i Skåne ett stort steg för att förbättra vattenmiljöerna genom att kräva tillståndsprövning enligt miljöbalken.” Det skriver Länsstyrelsen Skåne på sin hemsida.

Läs mer här: http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/nyheter/2013/Pages/skarpta-miljokrav-pa-gamla-vattenkraftverk-i-skane-.aspx

One thought on “Skärpta miljökrav på gamla vattenkraftverk i Skåne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *