You can leave a response, or trackback from own site.

One thought on “Och vi avslutar veckan med en sång…

  1. Vad som kanske inte framgår av filmen, men som vi inte får glömma bort, är att många av våra Atlantlaxar faktiskt överlever leken, återvänder till havet (eller Vänern) och kan – om det vill sig väl – återkomma och leka igen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *