Posted by Daniel Nyqvist | Projekt Målarmusslan

ucforlife

Idag höll Lea Schneider ett seminarium på Karlstads Universitet om sin forskning runt tjockskalig målarmussla (Unio crassus) och dess val av värdfisk. Tjockskalig målarmussla är en av 7 inhemska sötvattensmusslor i Sverige. Sötvattensmusslor kan ha viktiga funktioner i strömmande vatten – bland annat som filtrerare av vattenmassan och omblandare av bottensedimentet. De har också spännande livscykler med ett parasitiskt larvstadium. Larverna är beroende av att spendera en tid som parasit på fiskar.  Just den tjockskaliga målarmusslans larver tillväxer inte under sitt parasitiska stadium, fäst vid fiskens gälar, utan använder tiden till att genomgå metarmorfos till en juvenil mussla. Efter ett antal veckor som parasit släpper den juvenila musslan från fisken och fortsätter sitt liv nedgrävd i bottensedimentet.

Lea Schneider har undersökt vilka fiskarter larverna (glochidierna) av tjockskalig målarmussla använder under sitt parasitiska livs-stadium i två vattendrag i Skåne.  Perliminära resultat tyder på att Elritsa är en mycket populär värdfisk. Men även Stensimpa verkar i höga tätheter kunna fungera som en viktig värd. Men mussellarver hittades även på andra fiskar, till exempel på storspigg och öring. Lea berättade vidare om laboratorieförsök där olika fiskarter utsätts för mussellarver samtidigt som infektionsgraden undersöks. Också dessa studier pekar ut Elritsa som en särskild mottaglig värdfiskart för tjockskalig målarmussla.  Ökade kunskaper om relationen mellan musselarten och olika fiskarter är viktiga för arbetet med projekterade utsättningar och återetableringar av tjockskalig målarmussla i vattendrag från vilka den utrotats.

Läs mer om arbetet med tjockskalig målarmussla på Unio crassus for life.

Efter Leas seminarium firade vi ett lyckat föredrag och Stinas Gustavssons födelsedag med världens finaste tårta. Kolla in tårtan på NRRV:s facebook-sida.

One thought on “Tjockskalig målarmussla och dess parasitiska livsstadium

  1. Olle Calles Olle Calles says:

    Ah, det låter som att man missade något, typiskt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *