Vi har just avslutat en veckas besök av Ed Meyer från NOAA, Portland, USA. Ed är välkänd expert på att hitta passagelösningar för fisk vid vattenkraftverk och kommer hjälpa till med att studera lösningar för Klarälven, men har under besöket även tagit sig tid att granska frågor som rör fiskpassage i bl.a. Gavleån och Testeboån. Ett stort tack till Ed!

One thought on “

  1. jonas says:

    Nyfiken vad som har hänt med de radiomärkta fiskarna den senaste månaden…:)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *