Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Mörrumsån

….fisken som stod i intagskanalen tog sig på sin tredje natt igenom/över/under/imellan avledaren/gallren(?), passerade vidare igenom kraftverket och fanns ca. 400m nedströms dagen därpå. Detta kan indikera på att något inte står rätt till, alternativt har den “klättrat” över gallret då avståndet från yta till gallerkant inte var så stort. Hursomhellst, dykare kommer och undersöker på tisdag i samband med besikting av avledaren.

Signaler från sändaren ns kraftverket erhölls fram till 12:37 dagen efter passage vartefter den försvann. Pejlning har gjorts med båt ner till nästa kraftverk (Fridafors Övre) samt vandringar och bilpejlning ner till mynningen utan någon lycka. Vad som dock uppmärksammades när båtpejlningen gjordes var en lustig svag signal (med rätt freq & bpm) runt platsen där den hade pejlats sist, hhmmm!?

//Simon

You can leave a response, or trackback from own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *