I det senaste numret (1/2012) av tidningen Fiske För Alla finns nio artiklar som behandlar problematiken kring laxen i Vänern, de minskade fångsterna i fisket har även belysts på Sportfishing News.

Det senaste alstret från Karlstads universitet som belyser problematiken, i form av Johnny Norrgårds licavhandling, finner ni på Diva – klicka här för att komma till avhandlingen.

Mer info om arbetet med Klarälvslaxen och -öringen finns på Projekt Klarälven och Vänerlaxens Fria Gång

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *