Posted by Anna Hagelin | Projekt Vänerlaxens fria gång

Det verkar som om de flesta laxar lekt färdigt i Klarälven för i år. Allt fler uppehåller sig i djupare, lugnare områden av älven och några har vandrat nedströms mot kraftverken. Vi kommer att följa dem var 6e dag en period nu fram tills de stillar sig på sina övervintringsplatser. Det ska bli spännande att se hur många som stannar uppe i älven och hur många som vill vandra nedströms.

Vi har sett en stor skillnad i beteende mellan vild och odlad lekfisk. Den odlade fisken har haft det besvärligt med att hitta lekområden även om de simmat lika bra som de vilda och mer än hälften gick ut med spillvattnet förbi kraftverket i Edebäck. De odlade som ändå lyckats stanna i älven verkar leka på samma områden som den vilda laxen.

One thought on “Färdiglekt för klarälvens laxar!

  1. Olle Calles Olle Calles says:

    Häftigt, hoppas dom hinner få nya kraftverk innan nedresan… eller jag menar krafter…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *