Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Ål i Ätran

Så var det dags för veckans ål-o-meter. En del blankål har fångats och en hel del yngel. Vad jag kan se ligger vi över fjolårets resultat med båda kategorierna. Annars har jobbet flutit på i rask takt. Yngelledaren i Skärhultsbäcken kom igång förra helgen men har inte gett något resultat. Nu har den flyttats för att få mer tryck på vattnet i rännan. Östra Frölunda har börjat ge fångster, fyra stora ålar med en toppvikt på 1,5 kg. Årets näst största kom dock i Skärhultsbäcken igår, 1,68 kg. Yngelfångsterna är nu koncentrerade till fällan vid dammen, bara tre yngel i Nydala och tomt i resterande. Verkar som ynglen nu tar vägen via torrfåran istället.

Arbetet knallar på som sagt. Vi med vårt, Flo och Eric med sitt. Men då och då träffas våra vägar under arbetets gång, särskilt i Skärhultbäcken. Nedan några bilder som tagits under veckans arbete.

One thought on “Ålometer 110812

  1. Olle says:

    Härligt att det rullar på med nya fångster, krossa förra året!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *