Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Ål i Ätran

Jaa, denna lilla trevliga bäck har gett fyra ålar till idag. Alla på vikter runt ett kg. Även två yngel, ett på norra sidan av Ätrafors kraftverk och ett i Nydala. Det börjar hända lite på fångst fronten. Nu är även yngelledaren vid dammen i Ätrafors i bruk, lite finslip kvar att fixa men den verkar fungera på ett bra sätt. Skall bli spännande att följa upp. Idag kom den nya reduceringsventilen så nu är jag redo för de stora fångsterna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *